Kokybės sistema

UAB "Orkla Foods Lietuva" gamina tik kokybiškus šiuolaikinius maisto produktus. Įmonėje  įdiegta RVASVT (HACCP) kokybės sistema bei vadovaujamasi „Orkla Foods“ saugumo standartais. Dėl integruotos maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos visai gaminamai ir parduodamai produkcijai taikomi griežčiausi reikalavimai, o produktai yra ne tik aukštos kokybės, bet ir atitinka geriausias maisto gaminimo tradicijas.


Įmonėje įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT (HACCP)) sistema užtikrina gaminamos produkcijos saugą nuo pirmojo žingsnio (žaliavų įsigijimo) iki gaminių parduotuvių lentynose. RVASVT sistema nustato, vertina ir kontroliuoja rizikos veiksnius, susijusius su maisto sauga. Aukščiausios kokybės reikalavimai taikomi ne tik rūpestingai renkantis tiekėjus ir žaliavas, bet ir tolesniuose procesuose: gamybos, saugojimo, transportavimo, įrenginių priežiūros, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo.


Šią sistemą periodiškai tikrina tiek Lietuvos valstybinės kontrolės tarnybos, tiek vidinis ORKLOS grupės įmonių kokybės auditas, kuris įvertino UAB Orkla Foods Lietuva gamybinės veiklos ir kokybės priežiūros lygį aukščiausiu įvertinimu, - suteikė „žalios įmonės“ laipsnį (įmonės, gaminančios maksimaliai saugią produkciją).


UAB "Orkla Foods Lietuva" aukščiausi vadovai kokybę laiko įmonės gyvavimo pagrindu. Visa įmonės veikla remiasi šiais bendrais tikslais ir siekiais:  • Analizuoti savo klientų poreikius ir lūkesčius bei siekti šių poreikių patenkinimo.

  • Pastoviai gerinti gaminamos produkcijos (tiekiamos paslaugos) kokybę, dirbti pagal ORKLA FOOD SAFETY STANDARD, HACCP „Manual for the Food Manufacturing Companies of ORKLA“, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

  • Visada vykdyti nustatytus reikalavimus produktui (paslaugai), pagrįstus RVASVT (HACCP) sistemos nuostatomis, sudarant atsakingų ir kompetentingų darbuotojų komandą, įdiegiant HACCP planą, nustatant SVT (svarbius valdymo taškus) ir juos tinkamai kontroliuojant.

  • Įtraukti visų lygių darbuotojus į įmonės tikslų įgyvendinimą, panaudojant jų sugebėjimus organizacijos naudai.

  • Neleisti produkcijai, neatitinkančiai kokybinių ir saugumo reikalavimų, patekti į rinką.

  • Siekti veiklos valdymo gerinimo, panaudojant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu.

  • Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su tiekėjais.


Eiti prie įrankių juostos