Kokybės sistema

UAB "Orkla Foods Lietuva" parduoda tik kokybiškus šiuolaikinius maisto produktus. Įmonėje  įdiegta RVASVT (HACCP) kokybės sistema bei vadovaujamasi „Orkla Foods“ saugumo standartais. Dėl integruotos maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos visai parduodamai produkcijai taikomi griežti reikalavimai, o produktai yra ne tik aukštos kokybės, bet ir atitinka geriausias maisto gaminimo tradicijas.


Įmonėje įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT (HACCP)) sistema užtikrina parduodamos produkcijos saugą nuo pirmojo žingsnio (produkto priėmimo) iki gaminių parduotuvių lentynose. RVASVT sistema nustato, vertina ir kontroliuoja rizikos veiksnius, susijusius su maisto sauga. Aukščiausios kokybės reikalavimai taikomi ne tik rūpestingai renkantis tiekėjus, bet ir tolesniuose procesuose: saugojimo, transportavimo, įrenginių priežiūros, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo.


Šią sistemą periodiškai tikrina tiek Lietuvos valstybinės kontrolės tarnybos, tiek vidinis ORKLOS grupės įmonių kokybės auditas.


UAB "Orkla Foods Lietuva" aukščiausi vadovai kokybę laiko įmonės gyvavimo pagrindu. Visa įmonės veikla remiasi šiais bendrais tikslais ir siekiais:  • Analizuoti savo klientų poreikius ir lūkesčius bei siekti šių poreikių patenkinimo.

  • Pastoviai gerinti tiekiamos paslaugos kokybę, dirbti pagal ORKLA FOOD SAFETY STANDARD, HACCP, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

  • Visada vykdyti nustatytus reikalavimus produktui (paslaugai), pagrįstus RVASVT (HACCP) sistemos nuostatomis, sudarant atsakingų ir kompetentingų darbuotojų komandą, įdiegiant RVASVT planą, nustatant SVT (svarbius valdymo taškus) ir juos tinkamai kontroliuojant.

  • Įtraukti visų lygių darbuotojus į įmonės tikslų įgyvendinimą, panaudojant jų sugebėjimus organizacijos naudai.

  • Neleisti produkcijai, neatitinkančiai kokybinių ir saugumo reikalavimų, patekti į rinką.

  • Siekti veiklos valdymo gerinimo, panaudojant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu.

  • Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su tiekėjais.


Eiti prie įrankių juostos